top of page

Hvordan foregår et arrangement med
Det interaktive Teater?

doing work together

Fase 1

Undersøgelse af virksomhedskulturen

Første skridt er et formøde, hvor Forumkonsulenten mødes med repræsentanter fra jeres virksomhed. Her vil konsulenten spørge ind til de områder, der ønskes at fokusere på. Derefter vil konsulenten lave interviews med udvalgte deltagere fra virksomheden/organisationen og eventuelt observere hverdagen i virksomheden. Alle oplysninger i denne proces vil tage udgangspunkt i personlige beretninger, men generaliseres i udviklingsprocessen, så alle kan relatere til emne. Denne fase tager 2-4 uger.

Beskrivelse af et arrangement: Projects
bottom of page