top of page
Målgruppe
Hvad er Forumteater: Services

Hvad er Forumteater?

Forumteater er teambuilding, der får grupper af mennesker til at stå stærkere sammen. Forumteater er samtidig en tryg måde, hvorpå en gruppe sammen kan undersøge og arbejde med kommunikation i i konkrete situationer.

Metoden kan bruges til organisationsudvikling, teambuilding, på uddannelser, kommunikations- og konflikthåndteringstræning for unge, ledere, frivillige, medarbejdere. 


Tænk hvis I kunne se jer selv udefra - skræmmende måske? Men også meget udviklende!


Forumteater er nemlig en form for interaktivt laboratorium, som giver deltagerne mulighed for at se, undersøge og afprøve nye måder at handle på. Deltagerne er selv ”fluen på væggen” og ser en velkendt situation blive spillet af nogle skuespillere. Derefter kan de, med konsulentens hjælp, på forskellige måder undersøge dynamikkerne i situationen. De kan eksempelvis spole frem og tilbage i handlingen, undersøge hvad der sker inde i folks hoveder, eller opleve, hvad der sker, når situationen bliver ændret. 


Deltagerne fordyber sig i situationens enkelte dele og undersøger, hvilke dynamikker, der opstår i mødet mellem mennesker. De får også mulighed for at arbejde med brugen af krop og stemme.

Forumteater er baseret på teatrets virkemidler, så som brugen af humor, drama og karikaturer. Metoden skaber et trygt og humorfyldt læringsmiljø. 

Forumteater hjælper virksomheder med at skabe bedre trivsel.

bottom of page